סב וסבתא- זכות לקשר עם נכדים

לאחרונה פורסמה החלטה נדירה של בית המשפט העליון שהוציא קטינה בת שנה ממשפחת אומנה בה גודלה והעבירה לרשות סבתה. הכתבה הזכירה לי תביעה שהגשתי בשם סבא למנוע נסיעה של נכדו הקטין לחו"ל לתקופה ארוכה עם הוריו, כאשר ברקע סכסוך בין הסב לכלתו שאיימה להרחיק את הסב מנכדו. הסב חשש לפגיעה נפשית ובריאותית בנכד שהיה מטופל.

בגידה

נושא נישואין וגירושין של יהודים במדינת ישראל אזרחיה או תושביה הינו בסמכותם הבלעדית של בתי הדין הרבניים, אשר מכריעים לעיתים גם בסכסוכי הגירושין בין צדדים הכוללים רכוש וזכויות כספיות, מזונות, משמורת וכיו"ב. בתי הדין אמורים לפסוק לפי הדין האזרחי החל גם עליהם, יחד עם זאת נעזרים בתי הדין הרבניים בפרשנויות הלקוחות מההלכה היהודית, מה שמביא.

בגידה וירטואלית

נושא נישואין וגירושין של יהודים במדינת ישראל אזרחיה או תושביה הינו בסמכותם הבלעדית של בתי הדין הרבניים. על פי הדין העברי, אשה שבגדה אסורה על בעלה אשר צריך לגרשה. במקרה כזה תאבד האשה את מזונותיה וכתובתה. בעוד שאישה שבגדה, דינה גירושין והיא אסורה על "בעלה ובועלה", לגבר שבגד יש דרך חזרה, ואם הפסיק לבגוד, נשמטת.