כתובה

מנסיוני גברים ונשים רבים לא מודעים לכתובה עליה חתמו / אותה קיבלו בתחילת קשר הנישואין וכיום יש פסיקה ספציפית ששבה ומגדירה את הכתובה כחיוב משפטי בעל תוקף וסכום. הכתובה מורכבת משלושה חלקים: עיקר הכתובה, תוספת הכתובה ונדוניה – נכסי צאן ברזל או נכסי מלוג (החלק השלישי מצריך דיון נפרד ולא נרחיב עליו כאן). עיקר הכתובה.

חוק הירושה

חוק הירושה דן בעזבונו של אדם, מיהם היורשים ומה זכויותיהם, במות אחד מבני הזוג קמה לבן הזוג הנותר בחיים זכות ירושה אוטומטית. חוק הירושה מכיר כ"בן זוג" גם מי שהיה ידוע בציבור של המנוח/ה בתנאי שניהלו חיים אינטימיים ומשק בית משותף. שאר היורשים הינם "ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.." והכוונה לשלוש דרגות.

מזונות

אב יהודי יחוב בחובת המזונות הראשונית לילדיו הקטנים עד גיל 15 עד רמת המינימום ההכרחי. מזונות "הכרחיים" הוגדרו בפסיקה כ- "אותם דברים בסיסיים, שבלעדיהם אין הילד יכול להתקיים ממש". צרכים הכרחיים אלה שווים הם לעני ולעשיר ואינם דורשים ראיות מפורטות משום שהינם בידיעה השיפוטית של ביהמ"ש. מזונות הכרחיים עומדים כיום ע"ס של בין 1,200 ₪.

משמורת

הקשר המשפטי הראשוני של קטין עד גיל 18 הינו עם שני הוריו, ונקבע בסע' 14 לחוק הכשרות המשפטית כי "ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים". לאור ריבוי מקרי הגירושין בארץ מוכר לכולנו המצב בו ילדים משותפים של בני הזוג נשארים אצל אחד מבניה"ז ובן הזוג האחר משלם את מזונות ילדיו. המצב האידיאלי הוא כאשר.