הצוואה וכוחה

חוק בית המשפט לעניני משפחה נחקק לפני 15 שנה והעניק לבית המשפט סמכות מיוחדת לאשר הסכם בענייני משפחה. עוד בחוק יחסי ממון בין בני זוג משנת 1973 פורטה הדרך שבה יאושר הסכם כזה (חלקו הראשון של החוק) ונקבעו הכללים לגבי המהות (בחלקו השני של החוק). חוק זה (יחסי ממון) קובע כי אחד המקרים בהם יחולק.

נישואין אזרחיים?

גם במדינת הלכה כמו שלנו ישנם בני זוג יהודיים המבקשים להמנע מכל קשר עם הרבנות הראשית, ומעדיפים להתחתן בנישואים "אזרחיים". על מנת שיוכרו כנשואים בעיני המדינה , נגזר על בני הזוג לטוס לחו"ל על מנת להתחתן. לשאלת תוקפם של נישואים אלו שלוש גישות: האחת, אין כל תוקף לנישואין אזרחיים, השניה הכירה באקט ה"קידושין" ולכן בני.

הסכמים בין איש לאשה

כפי שצויין במאמרים קודמים, נושא נישואין וגירושין של יהודים במדינת ישראל אזרחיה או תושביה הינו בסמכותם הבלעדית של בתי הדין הרבניים. גם הסכמי גירושין הכוללים את נושא הגירושין עצמו יוגשו לבית הדין הרבני, ורצוי שיכללו את כלל הנושאים (רכוש וזכויות כספיות, מזונות, משמורת וכיו"ב). ההסכמים שנערכים בדר"כ על ידי עורך דין הבקיא בתחום מוגשים בבקשה.

גישור

הליך הגישור הוא נסיון לפתור סכסוך משפטי בין בעלי דין במספר פגישות במשרד המגשר והגעה להסדר מוסכם במסגרת הליך שיתנהל מחוץ לבית המשפט. הגישור חסוי וסודי וגם לשופט אסור להחשף לפרטי הגישור שאחרת ייפסל. בהבדל מההליך המשפטי בבית המשפט, בגישור אין מנצח או מפסיד. גישור טוב הינו גישור שהסתיים בהסכמת הצדדים, כשכל אחד מהם מרגיש.