פסיקה, תקדימים ועיתונות

פסיקה:

ע"א 7217/02 רחל רבי ואח' נגד מאירה הלוי – על התיישנות, שיהוי ומוסד הנאמנות מן הדין במקרקעין:
נדחה ערעורם של יורשי בעל מקרקעין בראשל"צ על זכייתה של הגב' מאירה הלוי (בערכאה קודמת) כיורשת יחידה של אחותו של המנוח, כלפיה התחייב המנוח לפני 40 שנה להעביר לה 1/4 המגרש שברשותו.
לצפייה בפסק הדין

רע"פ 124/01 ניקר נגד מדינת ישראל – דיון שלישי בסוגית הימנעות ממתן צו הריסה לבניה בלתי חוקית
כאשר המבנה שהוקם לפני 10 שנים הינו קיר בתחום קווי הבניה של הבית, שעל אף אי חוקיותו – אין בו מטרד ו/או סכנה לאיש.

עב' (ת"א) 7149/04 בסיה בע"מ נגד גדי בר –  חיוב אישי של בעל חברה בתשלום זכויות הנובעות מפיטורין
של עובד החברה, תוך הרמת מסך ההתאגדות בין חברה לבעליה, משהוכח שבעל השליטה הורה על העסקת התובע באופן שאינו תואם את החוק, תוך פגיעה בזכויותיו במוסד לביטוח לאומי, ובאמצעות שימוש במסך ההתאגדות בחוסר תום לב. הערה: ערעור שהוגש על פסה"ד בבית הדין הארצי לעבודה – הסתיים בפשרה.
לצפייה בפסיקה

תע' (אשקלון) מ"י נגד שלמון – על (אי) אמינות "אקדח הלייזר" (ממל"ז)
פס"ד חריג, מפורט ומנומק בעניין המשקל הראייתי שיש לתת למדידות הממל"ז, טעמיו וסייגיו.
לצפייה בפרטי המקרה

מן העיתונות:

"גלובס": רכישה במתחם ד' (קריית חתני פרס נובל)

"גלובס": על פסה"ד בעניין ניקר

"גלובס": על פסק הדין בעניין מאירה הלוי